Trả lời câu hỏi 2 Bài 9 trang 30 SGK Sinh học lớp 6

Giải câu hỏi 2 Bài 9 Trang 30 SGK Sinh học lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 9: Các loại rễ, các miền của rễ.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 9 Trang 30 SGK Sinh học lớp 6

Hãy quan sát H.9.2, ghi tên cây có rễ cọc, cây có rễ chùm:

– Cây có rễ cọc:………………

– Cây có rễ chùm:……………

Lời giải câu hỏi 2 Bài 9 Trang 30 SGK Sinh học lớp 6:

– Cây có rễ cọc: Cây bưởi, cây cải, cây hồng xiêm

– Cây có rễ chùm: Cây tỏi tây, cây mạ

.BAIVIET.COM