Trả lời câu hỏi 2 Bài 9 Trang 28 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 2 Bài 9 Trang 28 SGK Công nghệ lớp 10, phần Câu hỏi lý thuyết Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 9 Trang 28 SGK Công nghệ lớp 10:

Em hãy kể tên một số loại cây trồng được trồng trên đất xám bạc màu.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 9 Trang 28 SGK Công nghệ lớp 10:

Những cây phù hợp trồng trên đất xám bạc màu là: Lúa, ngô, sắn, keo lá chàm, keo tai tượng, lạc, đậu, vừng, chè, ….

(BAIVIET.COM)