Trả lời câu hỏi 2 Bài 8 trang 83 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải câu hỏi 2 Bài 8 Trang 83 SGK toán lớp 6 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 8 Trang 83 SGK Toán 6 – Tập 1:

Tính và so sánh kết quả của:

a) 7 + (5 – 13) và 7 + 5 + (-13)

b) 12 – (4 – 6) và 12 – 4 + 6.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 8 Trang 83 SGK Toán 6 – Tập 1:

Ta có:

a) 7 + ( 5 – 13 ) = 7 + ( -8) = -1

7 + 5 + (-13) = 12 + (-13) = -1

Kết quả của hai phép tính trên bằng nhau.

b) 12 – ( 4 – 6 ) = 12 – ( -2) = 14

12 – 4 + 6 = 8 + 6 = 14

Kết quả của hai phép tính trên bằng nhau.

(BAIVIET.COM)