Trả lời câu hỏi 2 Bài 8 Trang 49 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 2 Bài 8 Trang 49 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 8: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 8 Trang 49 SGK Lịch sử  lớp 10:

Hãy kể tên và chỉ trên lược đồ các quốc gia phong kiến ở Đông Nam Á?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 8 Trang 49 SGK Lịch sử lớp 10:

– Điều kiện tự nhiên: Đông Nam Á là vùng có điều kiện tự nhiên thuận lợi. Vì vậy từ xa xưa con người đã có mặt tại khu vực này.

– Điều kiện kinh tế: Đầu Công nguyên, cư dân Đông Nam Á đã biết sử dụng đồ sắt. Nông nghiệp vẫn là ngành sản xuất chính, nghề thủ công truyền thống phát triển như dệt, làm gốm, đúc đồng, rèn sắt. Việc buôn bán đường biển cũng rất phát đạt, nhiều thành thị – hải cảng đã ra đời. Sự phát triển của các ngành kinh tế là cơ sở cho sự ra đời của hàng loạt các quốc gia cổ ở đây.

– Do sự tác động về mặt kinh tế của thương nhân Ấn Độ và văn hóa Ấn Độ.

(BAIVIET.COM)