Trả lời câu hỏi 2 Bài 8 Trang 45 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Bài 8 Trang 45 SGK Công nghệ lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 8: Thiết kế và bản vẽ kĩ thuật.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 8 Trang 45 SGK Công nghệ lớp 11:

Hãy kể tên một số loại bản vẽ kĩ thuật mà em biết.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 8 Trang 45 SGK Công nghệ lớp 11:

Một số loại bản vẽ kí thuật: Bản vẽ thiết kế máy, bản vẽ chế tạo máy, bản vẽ cơ khí, bản vẽ chi tiết máy, bản vẽ mặt cắt, bản vẽ hình cắt, bản vẽ thi công, bản vẽ sử dụng,…

(BAIVIET.COM)