Trả lời câu hỏi 2 Bài 8 trang 29 SGK Địa lí lớp 9

Giải câu hỏi 2 Bài 8 Trang 29 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 8 Trang 29 SGK Địa lí lớp 9:

Dựa vào bảng 8.2, hãy trình bày các thành tựu chủ yếu trong sản xuất lúa thời kì 1980 – 2002.

tra loi cau hoi 2 bai 8 trang 29 sgk dia li lop 9 - de bai

Lời giải câu hỏi 2 Bài 8 Trang 29 SGK Địa lí lớp 9:

– Diện tích gieo trồng lúa đã tăng mạnh, từ 5,6 triệu ha. (Năm 1980) lên 6,04 triệu ha năm 1990, 7,5 triệu ha năm 2002.

– Do áp dụng các biện pháp thâm canh nông nghiệp, đưa vào sử dụng đại trà các giống mới nên năng suất lúa tăng mạnh, từ 20,8 tạ/ha năm 1980, lên 31,8 ta/ha năm 1990 và đạt 45,9 tạ/ha năm 2002.

– Sản lượng lúa tăng mạnh từ 11,6 triệu tấn (năm 1980), lên 19,2 triệu tấn năm 1990, và đạt 34,4 triệu tấn năm 2002.

– Sản lượng lúa bình quân đầu người không ngừng tăng, từ 217 kg năm 1980 lên 291 kg năm 1990 và 432 kg năm 2002.

BAIVIET.COM