Trả lời câu hỏi 2 Bài 8 trang 28 SGK Sinh học lớp 6

Giải câu hỏi 2 Bài 8 Trang 28 SGK Sinh học lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 8: Sự lớn lên và phân chia tế bào.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 8 Trang 24 SGK Sinh học lớp 6:

Thảo luận:

– Tế bào phân chia như thế nào?

– Các tế bào ở bộ phận nào có khả năng phân chia?

– Các cơ quan của thực vật như rễ, thân, lá… lớn lên bằng cách nào?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 8 Trang 28 SGK Sinh học lớp 6:

– Quá trình phân chia:

+ Đầu tiên từ một nhân hình thành 2 nhân, tách xa nhau.

+ Sau đó chất tế bào được phân chia, xuất hiện vách ngăn, ngăn đôi tế bào cũ thành 2 tế bào con.

– Các tế bào ở mô phân sinh có khả năng phân chia tạo tế bào mới.

– Các cơ quan của thực vật như rễ, thân, lá lớn lên nhờ sự phân chia của các tế bào, các tế bào tăng dần làm cho kích thước cơ thể tăng lên.

BAIVIET.COM