Trả lời câu hỏi 2 Bài 8 Trang 27 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 2 Bài 8 Trang 27 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 8 Trang 27 SGK Lịch sử lớp 7:

Sau khi Ngô Quyền mất, tình hình nước ta như thế nào ?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 8 Trang 27 SGK Lịch sử lớp 7:

– Sau khi Ngô Quyền mất, hai con là Ngô Xương Ngập và Ngô Xương Văn còn trẻ, lợi dụng tình hình này, Dương Tam Kha không vì nghĩa lớn, mưu lợi riêng đã chiếm ngôi, Ngô Xương Ngập bỏ trốn.

– Các phe phái nổi lên khắp nơi, đất nước lâm vào tình trạng không ổn định.

 BAIVIET.COM