Trả lời câu hỏi 2 Bài 8 trang 25 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 2 Bài 8 Trang 25 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 8: Nhiễm sắc thể.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 8 Trang 25 SGK Sinh học lớp 9:

Quan sát hình 8.5 và cho biết số 1 và 2 chỉ những thành phần cấu trúc nào của NST

Lời giải câu hỏi 2 Bài 8 Trang 25 SGK Sinh học lớp 9:

– Số 1: hai nhiễm sắc tử chị em (cromatit).

– Số 2: tâm động.

(BAIVIET.COM)