Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 Trang 48 SGK Lịch sử lớp 12

Giải câu hỏi 2 Bài 7 Trang 48 SGK Lịch sử lớp 12, phần câu hỏi thảo luận Bài 7: Tây Âu.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 7 Trang 48 SGK Lịch sử  lớp 12:

Những nhân tố nào thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các nước Tây Âu?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 7 Trang 48 SGK Lịch sử lớp 12:

– Các nước Tây Âu đã áp dụng những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật hiện đại để tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm.

– Nhà nước có vai trò rất lớn trong việc quản lỹ, điều tiết, thúc đẩy nền kinh tế.

– Các nước Tây Âu đã tận dụng tốt các cơ hội bên ngoài như nguồn viện trợ của Mĩ, tranh thủ được nguồn nguyên liệu giá rẻ từ các nước thuộc thế giới thứ ba…

(BAIVIET.COM)