Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 Trang 42 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 2 Bài 7 Trang 42 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 7: Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 7 Trang 42 SGK Lịch sử  lớp 10:

Những nét chính về Vương triều Hồi giáo Đê-li?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 7 Trang 42 SGK Lịch sử lớp 10:

– Hoàn cảnh ra đời:

+ Do sự phân tán đã không đem lại sức mạnh thống nhất để chống lại cuộc tấn công của người Hồi giáo gốc Thổ.

+ Năm 1055, người thổ đánh chiếm Bát-đa lập nên vương triều Hồi giáo ở vùng Lưỡng Hà. Đạo Hồi được truyền bá đến I-ran và Trung Á.

+ Người Hồi giáo gốc Trung Á tiến hành chinh chiến vào đất Ấn Độ, lập nên vương triều Hồi giáo Ấn Độ gọi là Vương triều Hồi giáo Đê-li.

– Chính sách thống trị:

+ Trong hơn 300 năm tồn tại và phát triển, Vương triều Hồi giáo Đê-li đã truyền bá, áp đặt Hồi giáo,

+ Tự dành cho mình quyền ưu tiên ruuộng đất, địa vị trong bộ máy quan lại.

+ Mặc dù đã cố gắng thi hành một số chính sách mềm mỏng song mất sự ủng hộ của người dân do phân biệt tôn giáo, sắc tộc.

– Văn hóa: Hồi giáo và văn hóa Hồi giáo được du nhập vào Ấn Độ. Kinh đô Đê-li được xây dựng trở thành “một trong những thành phố lớn nhất thế giới”.

– Vị trí của Vương triều Hồi giáo Đê-li:

+ Bước đầu tạo ra sự giao lưu văn hóa Đông – Tây.

+ Hồi giáo có cơ hội được truyền bá đến một số nước ở Đông Nam Á.

(BAIVIET.COM)