Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 Trang 35 SGK Công nghệ lớp 9

Giải câu hỏi 2 Bài 7 Trang 35 SGK Công nghệ lớp 9, phần câu hỏi lý thuyết Bài 7: Thực hành: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 7 Trang 35 SGK Công nghệ lớp 9:

Từ sơ đồ lắp đặt, dự trù vật liệu, thiết bị và lựa chọn dụng cụ vào bảng sau:

TTTên dụng cụ, vật liệu và thiết bịSố lượngYêu cầu kĩ thuật
1
2
3
4
5

Lời giải câu hỏi 2 Bài 7 Trang 35 SGK Công nghệ lớp 9:

TTTên dụng cụ, vật liệu và thiết bịSố lượngYêu cầu kĩ thuật
1Cầu chì1Mở thì dòng điện được chạy, đóng thì dòng điện không qua.
2Công tắc1Đóng ngắt được dòng điện
3Chấn lưu1Đồ mới
4Bóng đèn1Bóng mới, khi mua phải thử bóng, phát ra ánh sáng là bóng còn sử dụng được.
5Tắc te1Đồ mới

(BAIVIET.COM)