Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 33 SGK Sinh học lớp 10

Giải câu hỏi 2  Bài 7 Trang 33 SGK Sinh học lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 7: Tế bào nhân sơ.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 7 Trang 33  SGK Sinh học lớp 10:

Nếu loại bỏ thành tế bào của các loại vi khuẩn có hình dạng khác nhau, sau đó cho các tế bào này vào trong các dung dịch có nồng độ các chất tan bằng nồng độ các chất tan có trong tế bào thì tất cả các tế bào đều có dạng hình cầu. Từ thí nghiệm này ta có thể rút ra nhận xét gì về vai trò của thành tế bào?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 7 Trang 33 SGK Sinh học lớp 10:

Ta thấy, khi tế bào còn nguyên vẹn các thành phần trong đó có thành tế bào thì các tế bào của các loại vi khuẩn khác nhau có hình dạng khác nhau.

Khi các tế bào này bị loại thành và cho vào các dung dịch có nồng độ chất tan bằng nồng độ chất tan có trong tế bào thì tất cả các tế bào đều có dạng hình cầu.

Từ thí nghiệm này ta có thể rút ra nhận xét: Thành tế bào có vai trò quy định hình dạng tế bào.

BAIVIET.COM