Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 Trang 32 SGK Lịch sử lớp 9

Giải câu hỏi 2 Bài 7 Trang 32 SGK Lịch sử lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 7: Các nước Mĩ La-tinh.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 7 Trang 32 SGK Lịch sử lớp 9:

Vì sao nói cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa (26-7-1953) đã mở ra một giai đoạn mới trong phong trào đấu tranh của nhân dân Cu-ba?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 7 Trang 32 SGK Lịch sử lớp 9:

Cuộc tấn công pháo đài Môn-đa-ca (26-7-1953) của 135 thanh niên yêu nước do Luật sư trẻ Phi-đen Cát-xtơ-rô chỉ huy là một cuộc đấu tranh vũ trang. Từ sau cuộc tấn công đó, cách mạng Cu-ba chuyển sang giai đoạn đấu tranh vũ trang giành thắng lợi với một thế hệ chiến sĩ cách mạng mới – trẻ tuổi, đầy nhiệt tình và kiên cường.

(BAIVIET.COM)