Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 25 SGK Sinh học lớp 8

Giải câu hỏi 2 Bài 7 Trang 25 SGK Sinh học lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 7: Bộ xương.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 7 Trang 25 SGK Sinh học lớp 8:

Quan sát hình 7-4, trả lời câu hỏi:

– Dựa vào cấu tạo khớp dầu gối hãy mô tả một khớp động.

– Khả năng cử động của khớp động và khớp bán động khác nhau như thế nào? Vì sao có sự khác nhau đó?

– Nêu đặc điểm của khớp bất động.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 7 Trang 25 SGK Sinh học lớp 8:

– Khớp dộng: là phần tiếp giáp giữa 2 xương là sụn và bao hoạt dịch (chứa dịch khớp), khớp động có thể cử động dễ dàng.

– Sự khác nhau giữa khớp động và khớp bán động:

* Khớp động:

– Là phần tiếp giáp giữa 2 xương là sụn và bao hoạt dịch (chứa dịch khớp).

– Khớp động là khớp cừ động dề dàng nhờ hai dầu xương có sụn đầu khớp nằm trong một bao chứa dịch khớp.

* Khớp bán động

– Là phần tiếp giáp giữa 2 xương là màng, dây chằng và đĩa đệm.

– Khớp bán động giúp xương tạo thành khoang bảo vệ (khoang ngực). Ngoài ra, còn có vai trò quan trọng đối với việc giúp cơ thể

*Khớp bất động: là phần tiếp giáp giữa 2 xương đã hoá xương là hình răng cưa khít với nhau nên không cử động được. Khớp bất động giúp xương tạo thành hộp, thành khối để bảo vệ nội quan (hộp sọ não bảo vệ não) hoặc nâng đỡ (xương chậu).

BAIVIET.COM