Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 24 SGK Sinh học lớp 6

Giải câu hỏi 2 Bài 7 Trang 24 SGK Sinh học lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 7: Cấu tạo tế bào thực vật.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 7 Trang 24 SGK Sinh học lớp 6:

Hãy nhận xét về kích thước của các loại tế bào thực vật?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 7 Trang 24 SGK Sinh học lớp 6:

Kích thước của tế bào thực vật rất da dạng, chủ yếu tế bào có kích thước nhỏ trừ một số tế bào của bưởi, chanh…

BAIVIET.COM