Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 Trang 24 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 2 Bài 7 Trang 24 SGK Công nghệ lớp 10, phần Câu hỏi lý thuyết Bài 7: Một số tính chất của đất trồng.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 7 Trang 24 SGK Công nghệ lớp 10:

Từ khái niệm độ phì nhiêu của đất em hãy cho biết những yếu tố nào quyết định độ phì nhiêu của đất ? Muốn làm tăng độ phì nhiêu của đất phải áp dụng các biện pháp kĩ thuật nào ?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 7 Trang 24 SGK Công nghệ lớp 10:

– Những yếu tố ảnh hưởng đến độ phì nhiêu của đất là:

  • Nước.
  • Chất dinh dưỡng.
  • Không chứa những chất độc hại cho cây.

– Để tăng độ phì nhiêu cho đất ta thường áp dụng những biện pháp kĩ thuật sau:

  • Bón phân (Phân xanh hoặc phân chuồng).
  • Giữ nước trong đất bằng cách trồng cây che.

(BAIVIET.COM)