Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 21 SGK Địa lí lớp 6

Giải câu hỏi 2 Bài 7 Trang 21 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 7: Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 7 Trang 21 SGK Địa lí lớp 6:

Thời gian Trái Đất tự quay một vòng quanh trục trong một ngày đêm được quy ước là bao nhiêu giờ?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 7 Trang 21 SGK Địa lí lớp 6:

Thời gian Trái Đất tự quay một vòng quanh trục trong một ngày đêm được quy ước là 24 giờ.

(BAIVIET.COM)