Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 118 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải câu hỏi 2 Bài 7 Trang 118 SGK toán lớp 9 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 7: Vị trí tương đối của hai đường tròn.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 7 trang 118 SGK Toán 9 – Tập 1:

a) Quan sát hình 85, chứng minh rằng OO’ là đường trung trực của AB.

b) Quan sát hình 86, hãy dự đoán về vị trí của điểm A đối với đường nối tâm OO’.

tra loi cau hoi 2 bai 7 trang 118 sgk toan lop 9 – tap 1 - de bai

Lời giải câu hỏi 2 Bài 7 trang 118 SGK Toán 9 – Tập 1:

Ta có: OA = OB (= bán kính đường tròn (O))

O’A = O’B (= bán kính đường tròn (O’))

⇒ OO’ là đường trung trực của AB

b) Hình 86 a) Hai đường tròn tiếp xúc ngoài thì A nằm giữa O và O’

Hình 86 b) Hai đường tròn tiếp xúc trong thì A nằm ngoài đoạn OO’

(BAIVIET.COM)