Trả lời câu hỏi 2 Bài 60 trang 180 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 2  Bài 60 Trang 180 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 60 Trang 180  SGK Sinh học lớp 9:

Hãy điền vào bảng 60.2 hiệu quả của các biện pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng.

Bảng 60.2. Biện pháp bảo vệ các hệ sinh thái rừng

Biện phápHiệu quả
1. Xây dựng kế hoạch để khai thác tài nguyên rừng ở mức độ phù hợp
2. Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia,…
3. Trồng rừng
4. Phòng cháy rừng
5. Vận động đồng bào dân tộc ít người định canh, định cư
6. Phát triển dân số hợp lí, ngăn cản việc di dân tự do tới ở và trồng trọt trong rừng
7. Tăng cường công tác tuyên truyền và giáo dục về bảo vệ rừng

Lời giải câu hỏi 2 Bài 60 Trang 180 SGK Sinh học lớp 9:

Bảng 60.2. Biện pháp bảo vệ các hệ sinh thái rừng

Biện phápHiệu quả
1. Xây dựng kế hoạch để khai thác tài nguyên rừng ở mức độ phù hợpGiữ cân bằng sinh thái và bảo vệ nguồn gen sinh vật
2. Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia,…Hạn chế mức độ khai thác và cạn kiệt nguồn tài nguyên
3. Trồng rừngPhục hồi các hệ sinh thái bị thoái hóa, chống xói mòn đất, tăng nguồn nước
4. Phòng cháy rừngBảo vệ rừng
5. Vận động đồng bào dân tộc ít người định canh, định cưHạn chế nạn chặt phá rừng
6. Phát triển dân số hợp lí, ngăn cản việc di dân tự do tới ở và trồng trọt trong rừngGóp phần bảo vệ rừng, đặc biệt là rừng đầu nguồn
7. Tăng cường công tác tuyên truyền và giáo dục về bảo vệ rừngGiảm việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên

BAIVIET.COM