Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 Trang 40 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 2 Bài 6 Trang 40 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 6: Các quốc gia Ấn Độ và văn hóa truyền thống Ấn Độ.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 6 Trang 40 SGK Lịch sử  lớp 10:

Trình bày sự phát triển của văn hóa truyền thống Ấn Độ?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 6 Trang 40 SGK Lịch sử lớp 10:

– Đạo Phật tiếp tục được truyền bá khắp Ấn Độ và truyền bá ra nhiều nước nơi. Kiến trúc Phật giáo phát triển (chùa Hang, tượng Phật,..)

– Ấn Độ giáo hay Hinđu giáo ra đời và phát triển thờ 4 vị thần chính bộ ba Brama (thần Sáng tạo, thần Hủy diệt, thần Bảo hộ) và Inđra. Kiến trúc thờ thần được xây dựng ở nhiều nơi.

– Chữ viết: từ chữ cổ Brahma đã nâng lên sáng tạo và hoàn chỉnh hệ chữ Phạn.

– Văn học cổ điển Ấn Độ và văn học Hinđu mang triết lí Hinđu giáo rất phát triển.

– Sự phát triển của văn hóa truyền thống Ấn Độ còn được biểu hiện ở sự truyền bá rộng rãi ra bên ngoài nhất là Trung Quốc và các nước Đông Nam Á.

(BAIVIET.COM)