Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 29 SGK Sinh học lớp 11

Giải câu hỏi 2 Bài 6 Trang 29 SGK Sinh học lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 6Dinh dưỡng Nitơ ở thực vật (tiếp theo).

Đề bài câu hỏi 2 Bài 6 Trang 29 SGK Sinh học lớp 11:

Hãy chỉ ra trên hình 6.1 con đường cố định nitơ phân tử xảy ra ở trong đất và sản phẩm của quá trình đó.

Tra loi cau hoi 2 Bai 6 trang 29 SGK Sinh hoc lop 11 - De bai

Lời giải câu hỏi 2 Bài 6 Trang 29 SGK Sinh học lớp 11:

– Quá trình liên kết N2 với H2 hình thành NH3 gọi là quá trình cố định nito.

– Trong tự nhiên, hoạt động của nhóm vi sinh vật cố định nito có vai trò quan trọng trong bù đắp lại lượng nito của đất đã bị cây lấy đi.

– Con đường sinh học cố định nito là con đường cố định do các vi sinh vật thực hiện: vi khuẩn cố định đạm sống tự do và vi khuẩn cố định đạm sống cộng sinh.

Sơ đồ quá trình cố định đạm:

Tra loi cau hoi 2 Bai 6 trang 29 SGK Sinh hoc lop 11 - Loi giai

Quá trình cố định nito được thực hiện nhờ enzim nitrogenaza. Ntrogenaza có khả năng bẻ gãy ba liên kết cộng hóa trị bền vững giữa hai nguyên tử nito để nito liên kết với hidro tạo amoniac (NH3). Trong môi trường nước NH3 chuyển thành NH4+

BAIVIET.COM