Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 Trang 29 SGK Lịch sử lớp 9

Giải câu hỏi 2 Bài 6 Trang 29 SGK Lịch sử lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 6: Các nước châu Phi.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 6 Trang 29 SGK Lịch sử lớp 9:

Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Cộng hòa Nam Phi đã đạt được những thắng lợi nào có ý nghĩa lịch sử to lớn?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 6 Trang 29 SGK Lịch sử lớp 9:

– Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhân dân Nam Phi dưới sự lãnh đạo của tổ chức “Đại hội dân tộc Phi” (ANC) đã bền bỉ tiến hành cuộc đấu tranh đòi thủ tiêu chế độ phân biệt chủng tộc. Thế giới ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Nam Phi.

– Kết quả: buộc chính quyền của người da trắng phải tuyên bố xoá bỏ chế độ Apacthai năm 1993. Nen-xơn Man-đê la – lãnh tụ của ANC đã được thả tự do và được bầu làm Tổng thống người da đen đầu tiên trong lịch sử nước Cộng hoà Nam Phi. Chế độ phân biệt chủng tộc vĩnh viễn bị xoá bỏ.

– Sau khi chế độ phân biệt chủng tộc bị xoá bỏ, nhân dân Nam Phi bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước.

(BAIVIET.COM)