Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 21 SGK Sinh học lớp 8

Giải câu hỏi 2 Bài 6 Trang 21 SGK Sinh học lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 6: Phản xạ.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 6 Trang 21 SGK Sinh học lớp 8:

Có nhận xét gì về hướng dẫn truyền xung thần kinh ở nơron hướng tâm và nơron li tâm?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 6 Trang 21 SGK Sinh học lớp 8:

Chiều dẫn truyền của 2 nơron này ngược nhau, cụ thể:

+ Nơron cảm giác dần truyền xung thần kinh hướng về trung ương.

+ Nơron vận động dẫn truyền xung từ trung ương tới cơ quan trả lời.

BAIVIET.COM