Trả lời câu hỏi 2 Bài 59 trang 193 SGK Sinh học lớp 7

Giải câu hỏi 2 Bài 59 Trang 193 SGK Sinh học lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 59: Biện pháp đấu tranh sinh học.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 59 Trang 193 SGK Sinh học lớp 7:

Giải thích biện pháp gây vô sinh để diệt sinh vật gây hại.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 59 trang 193 SGK Sinh học lớp 7:

Làm ngăn cản sự sinh sản làm gia tăng số lượng của sinh vật gây hại bằng cách triệt sản con đực hay con cái.

→ Không sinh sản được, số lượng giảm sút, ít gây hại.

(BAIVIET.COM)