Trả lời câu hỏi 2 Bài 58 trang 190 SGK Sinh học lớp 7

Giải câu hỏi 2 Bài 58 Trang 190 SGK Sinh học lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 58: Đa dạng sinh học (Tiếp theo).

Đề bài câu hỏi 2 Bài 58 Trang 190 SGK Sinh học lớp 7:

Nêu nguồn tài nguyên động vật ở nước ta có vai trò trong nông nghiệp, sản phẩm công nghiệp và văn hóa.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 58 trang 190 SGK Sinh học lớp 7:

– Thực phẩm: thịt, trứng, sữa,…

– Dược liệu: cao ngựa,…

– Thức ăn gia súc

– Sưc lao động: sức kéo (trâu, bò)

– Sản phẩm công nghiệp: da, long, sáp ong,…

– Giá trị văn hóa: cá cảnh, chim cảnh,..

→ Tài nguyên động vật là tài nguyên chung, có vai trò quyết định tới sự phát triển bền vững của đất nước chúng ta.

(BAIVIET.COM)