Trả lời câu hỏi 2 Bài 58 trang 174 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 2 Bài 58 Trang 174 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 58Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 58 Trang 174 SGK Sinh học lớp 9:

Hãy thực hiện các yêu cầu sau:

– Nêu tên các dạng tài nguyên không có khả năng tái sinh ở nước ta

– Theo em, tài nguyên rừng là dạng tài nguyên không tái sinh hay tái sinh? Vì sao?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 58 Trang 174 SGK Sinh học lớp 9:

– Tài nguyên không tái sinh: dầu lửa, than đá, vàng, đá vôi,…

– Tài nguyên rừng là dạng tài nguyên tài sinh. Vì có thể phục hồi bằng cách trồng cây gây rừng.

BAIVIET.COM