Trả lời câu hỏi 2 Bài 57 trang 179 SGK Sinh học lớp 8

Giải câu hỏi 2 Bài 57 Trang 179 SGK Sinh học lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 57: Tuyến tụy và tuyến trên thận.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 57 Trang 179 SGK Sinh học lớp 8:

Dựa vào các thông tin trên, hãy trình bày tóm tắt quá trình điều hoà lượng đường huyết giữ được mức ổn định?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 57 Trang 179 SGK Sinh học lớp 8:

– Sau bữa ăn nồng độ glucozo trong máu tăng lên kích thích tế bào B tiết ra insulin , hoocmôn này có tác dụng chuyển glucôzơ thành glicôgen dự trữ trong gan và làm tăng tính thấm ở tế bào, tế bào tăng nhận và sử dụng glicôzơ, do vậy nồng độ glucôzơ trong máu giảm xuống và duy trì ờ nồng độ 0,1 %.

– Sau khi chạy lao động thì nồng độ glucôzơ trong máu giảm xuống kích thích tế bào a tuy tiết ra hoocmôn glucagôn, hoocmôn này có tác dụng chuyển glicôgen có ở gan thành glucôzơ. Glucôzơ từ gan vào máu, làm cho nồng độ glucôzơ trong máu tăng lên đến khoảng 0,1 %.

BAIVIET.COM