Trả lời câu hỏi 2 Bài 55 trang 179 SGK Sinh học lớp 7

Giải câu hỏi 2 Bài 55 Trang 179 SGK Sinh học lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 55: Tiến hóa về sinh sản.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 55 Trang 179 SGK Sinh học lớp 7:

Thảo luận và trả lời câu hỏi:

– Hãy so sánh hình thức sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.

– Hãy cho biết giun đất, giun đũa, cá thể nào là lưỡng tính, phân tính và có hình thức thụ tinh ngoài hoặc thụ tinh trong.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 55 trang 179 SGK Sinh học lớp 7:

Sinh sản vô tínhSinh sản hữu tính
Khái niệmSinh sản vô tính là sự sinh ra cơ thể mới mà k kèm theo sự kết hợp tinh trùng và trứng. Ở đa số các động vật sinh sản vô tính, sinh sản dựa hoàn toàn và nguyên phân.Sinh sản hữu tính là sự kết hợp giao tử đơn bội hình thành tế bào lưỡng bội, hợp tử. Con vật phát triển từ hợp tử đến lượt mk lại tạo giao tử qua giảm phân. Giao tử cái, trứng là tế bào lớn, không di chuyển được. Giao tử đực là tinh trùng, thường là tế bào vận động và bé hơn nhiều.
Cơ sở tế bào họcNguyên phânNguyên phân, giảm phân, thụ tinh.
Đặc điểm di truyền– Ở loài sinh sản vô tính không có sự giảm phân hình thành giao tử, không có sự thụ tinh. Cơ thể con được hình thành từ một phàn hay một nhóm tế bào của cơ thể mẹ qua nguyên phân, nên giống hệt cơ thể mẹ ban đầu.

– Không đa dạng di truyền.

– Ở loài sinh sản hữu tính và giao phối do có sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp gen trong quá trình phát sinh giao tử đã tạo ra nhiều giao tử khác nhau. Các loại giao tử này được tổ hợp lại trong quá trình thụ tinh đã tạo ra nhiều tổ hợp khác nhau làm xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp.

– Có sự đa dạng di truyền.

Ý nghĩa→ Tạo các cá thể thích nghi với điều kiện sống ổn định.→ Tạo ra các cá thể thích nghi tốt hơn với điều kiện sống thay đổi

– Giun đất lưỡng tính, thụ tinh ngoài

– Giun đũa phân tính, thụ tinh trong

(BAIVIET.COM)