Trả lời câu hỏi 2 Bài 54 trang 172 SGK Sinh học lớp 8

Giải câu hỏi 2 Bài 54 Trang 172 SGK Sinh học lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 54: Vệ sinh hệ thần kinh.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 54 Trang 172 SGK Sinh học lớp 8:

Tại sao không nên làm việc quá sức? Thức quá khuya?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 54 Trang 172 SGK Sinh học lớp 8:

– Không nên làm việc quá sức và thức quá khuya vì sẽ ảnh hưởng đến khả năng phục hồi hoạt động của hệ thần kinh và hoạt động của các hệ cơ quan khác.

BAIVIET.COM