Trả lời câu hỏi 2 Bài 54 trang 162 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 2 Bài 54 Trang 162 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 54: Ô nhiễm môi trường.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 54 Trang 162 SGK Sinh học lớp 9:

Kể tên những hoạt động đốt cháy nhiên liệu tại gia đình em và hàng xóm có thể gây ô nhiễm không khí.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 54 Trang 162 SGK Sinh học lớp 9:

Những hoạt động đốt cháy nhiên liệu tại gia đình em và hàng xóm có thể gây ô nhiễm không khí:

– Sinh hoạt

– Giao thông vận tải

– Sản xuất nông nghiệp

(BAIVIET.COM)