Trả lời câu hỏi 2 Bài 53 trang 174 SGK Sinh học lớp 7

Giải câu hỏi 2 Bài 53 Trang 174 SGK Sinh học lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 53: Môi trường sống và sự vận động, di chuyển.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 53 Trang 174 SGK Sinh học lớp 7:

Đọc bảng sau, điền vào cột trống của bảng tên những đại diện động vật sao cho tương ứng với các đặc điểm của cơ quan di chuyển.

Bảng. Sự phức tạp hóa và phân hóa cơ quan di chuyển ở động vật

Đặc điểm cơ quan di chuyểnTên động vật
Chưa có cơ quan di chuyển, có đời sống bám, sống cố định
Chưa có cơ quan di chuyển, di chuyển chậm, kiểu sâu đo
Cơ quan di chuyển còn rất đơn giản
Cơ quan di chuyển dã phân hóa thành chi, phân đốt
Cơ quan di chuyển được phân hóa thành các chi có cấu tạo và chức nang khác nhau5 đôi chân bò và 5 đôi chân bơi
2 đôi chân bò, 1 đôi chân nhảy
Vây bơi với các tia vây
Chi năm ngón có màng bơi
Cánh được cấu tạo bằng long vũ
Cánh được cấu tạo bằng màng da
Bàn tay, bàn chân cầm nắm

Lời giải câu hỏi 2 Bài 53 trang 174 SGK Sinh học lớp 7:

Bảng. Sự phức tạp hóa và phân hóa cơ quan di chuyển ở động vật

Đặc điểm cơ quan di chuyểnTên động vật
Chưa có cơ quan di chuyển, có đời sống bám, sống cố địnhHải quỳ, san hô
Chưa có cơ quan di chuyển, di chuyển chậm, kiểu sâu đoThủy tức
Cơ quan di chuyển còn rất đơn giảnGiun nhiều tơ
Cơ quan di chuyển dã phân hóa thành chi, phân đốtRết
Cơ quan di chuyển được phân hóa thành các chi có cấu tạo và chức nang khác nhau5 đôi chân bò và 5 đôi chân bơiTôm
2 đôi chân bò, 1 đôi chân nhảyChâu chấu
Vây bơi với các tia vâyCá trích
Chi năm ngón có màng bơiẾch
Cánh được cấu tạo bằng long vũChim
Cánh được cấu tạo bằng màng daDơi
Bàn tay, bàn chân cầm nắmVượn

(BAIVIET.COM)