Trả lời câu hỏi 2 Bài 53 trang 159 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 2 Bài 53 Trang 159 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 53: Tác động của môi trường đối với con người.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 53 Trang 159 SGK Sinh học lớp 9:

Hoạt động chặt phá rừng bừa bãi và gây cháy rừng sẽ dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng. Theo em, đó là những hậu quả gì?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 53  Trang 159 SGK Sinh học lớp 9:

Hoạt động chặt phá rừng bừa bãi và gây cháy rừng sẽ dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng:

– Xói mòn và sạt lở đất

– Nhiều thiên tai như lũ lụt, hạn hán,… xảy ra

– Mất cân bằng sinh thái

– Mất nhiều loài sinh vật

(BAIVIET.COM)