Trả lời câu hỏi 2 Bài 50 trang 161 SGK Sinh học lớp 6

Giải câu hỏi 2 Bài 50 Trang 161 SGK Sinh học lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 50: Vi khuẩn.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 50 Trang 161 SGK Sinh học lớp 6:

Từ những số liệu trên, em có nhận xét gì về sự phân bố vi khuẩn trong tự nhiên?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 50 Trang 161 SGK Sinh học lớp 6:

Vi khuẩn phân bố trong tự nhiên rất rộng rãi trong tự nhiên.

BAIVIET.COM