Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 Trang 31 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 2 Bài 5 Trang 31 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 5: Trung Quốc thời phong kiến.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 5 Trang 31 SGK Lịch sử lớp 10:

Những biểu hiện sự thình trị về kinh tế, chính trị của xã hội phong kiến Trung Quốc dưới thời Đường là gì?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 5 Trang 31 SGK Lịch sử lớp 10:

– Kinh tế:

Thời Đường nhà nước quan tâm đến sự phát triển kinh tế một cách toàn diện:

+ Nông nghiệp: Nhà nước thực hiện chính sách quân điền đáp ứng nguyện vọng của nông dân, áp dụng phương pháp kĩ thuật canh tác mới, chọn giống mới,… làm cho năng suất tăng.

+ Thủ công nghiệp:Các nghề dêt, in, gốm sứ phát triển. Hình thành các xưởng thủ công.

+ Thương nghiệp phát triển thịnh đạt, giao lưu buôn bán được mở rộng, hình thành “con đường tơ lụa” trên đất liền và trên biển.

– Chính trị:

+ Hoàn thiện bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương nâng cao quyền lực của Hoàng đế.

+ Dưới thời Đường tiếp tục chính sách xâm lược các nước, lãnh thổ Trung Quốc được mở rộng.

(BAIVIET.COM)