Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 Trang 30 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Bài 5 Trang 30 SGK Công nghệ lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 5: Hình chiếu trục đo.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 5 Trang 30 SGK Công nghệ lớp 11:

Tại sao trong hình chiếu trục đo xiên góc cân, các mặt của vật thể song song với mặt phẳng tọa độ XOZ không bị biến dạng.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 5 Trang 30 SGK Công nghệ lớp 11:

Vì hệ số biến dạng p = r = 1. Mà p và r lần lượt là hệ số biến dạng trên trục O’X’ và O’Z’ nên các mặt của vật thể song song với mặt phẳng tọa độ XOZ không bị biến dạng.

(BAIVIET.COM)