Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 Trang 25 SGK Công nghệ lớp 9 – Nấu ăn

Giải câu hỏi 2 Bài 5 Trang 25 SGK Công nghệ lớp 9, phần câu hỏi lý thuyết Bài 5: Thực hành: Xây dựng thực đơn.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 5 Trang 25 SGK Công nghệ lớp 9:

Trong ăn uống thường sử dụng những loại thực đơn nào?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 5 Trang 25 SGK Công nghệ lớp 9:

– Thực đơn tự chọn;

– Thực đơn theo món ăn;

– Thực đơn theo bữa ăn.

(BAIVIET.COM)