Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 22 SGK Sinh học lớp 7

Giải câu hỏi 2 Bài 5 Trang 22 SGK Sinh học lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 5 Trang 22 SGK Sinh học lớp 7:

Quan sát hình 5.1 và 5.3, thảo luận và trả lời các câu hỏi sau:

– Nhân trùng giày có gì khác biệt với trùng biến hình (về số lượng và hình dạng)?

– Không bào co bóp của trùng giày và trùng biến hình khác nhau như thế nào? (Về cấu tạo, số lượng, vị trí)?

– Tiêu hóa ở trùng giày khác trùng biến hình như thế nào (Về cách lấy thức ăn. Quá trình tiêu hóa và thải bã,…) ?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 5 Trang 22 SGK Sinh học lớp 7:

Đặc điểmTrùng giàyTrùng biến hình
NhânGồm 2 nhân: nhân lớn, nhân nhỏGồm 1 nhân
Không bào co bóp– Không bào co bóp hình hoa thị

– Vị trí cố định

– Có ở cả nửa trước và sau

– Không bào co bóp hình tròn

– Không cố định

– Có 1 không bào tiêu hóa

Tiêu hóa– Tiêu hóa nhờ enzim tiêu hóa

– Thức ăn được lông bơi dồn về lỗ miệng

– Thức ăn từ miệng → hầu → không bào tiêu hóa → enzim tiêu hóa biến thức ăn thành chất lỏng thấm vào chất nguyên sinh

– Chất thải được loại qua lỗ thoát ở thành cơ thể.

– Tiêu hóa nội bào

– Khi 1 chân giả tiếp cận mồi. Lập tức hình thành chân giả thứ 2 vây lấy mồi. Hai chân giả kéo dài, nuốt mồi vào sâu trong chất nguyên sinh. Không bào tiêu hóa tạo thành bao lấy mồi, tiêu hóa mồi nhờ dịch tiêu hóa.

– Chất thải được loại ra ở vị trí bất kì trên cơ thể

BAIVIET.COM