Trả lời câu hỏi 2 Bài 49 Trang 148 SGK Địa lí lớp 7

Giải câu hỏi 2 Bài 49 Trang 148 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 49: Dân cư và kinh tế châu Đại Dương.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 49 Trang 148 SGK Địa lí lớp 7:

Dựa vào bảng số liệu thống kê dưới đây nhận xét trình độ phát triển kinh tế của một số quốc gia ở châu Đại Dương.

tra loi cau hoi 2 bai 49 trang 148 sgk dia li lop 7 - de bai

Lời giải câu hỏi 2 Bài 49 Trang 148 SGK Địa lí lớp 7:

Trình độ phát triển kinh tế của các quốc gia thuộc châu Đại Dương rất không đều. Ô-xtrây-li-a là nước có trình độ phát triển kinh tế cao nhất (GDP/người rất cao 20337,5 USD; trong cơ cấu thu nhập quốc dân, ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng rất cao 71%). Tiếp đến là nước Niu Di-len và thấp nhất là Pa-pua Niu Ghi-nê.

(BAIVIET.COM)