Trả lời câu hỏi 2 Bài 48 trang 144 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 2 Bài 48 Trang 144 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 48: Quần thể người.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 48 Trang 144 SGK Sinh học lớp 9:

Hãy cho biết trong ba dạng tháp trên, dạng tháp nào có các biểu hiện ở bảng 48.2

Lời giải câu hỏi 2 Bài 48 Trang 144 SGK Sinh học lớp 9:

Bảng 48.2. Các biểu hiện ở 3 dạng tháp tuổi

Biểu hiệnDạng tháp aDạng tháp bDạng tháp c
Nước có tỉ lệ trẻ em sinh ra hằng năm nhiềuxx
Nước có tỉ lệ tử vong ở người trẻ tuổi cao (tuổi thọ trung bình thấp)x
Nước có tỉ lệ tăng trưởng dân số caoxx
Nước có tỉ lệ người già nhiềux
Dạng tháp dân số trẻ (dạng tháp phát triển)xx
Dạng tháp dân số già (dạng tháp ổn định)x

(BAIVIET.COM)