Trả lời câu hỏi 2 Bài 47 trang 150 SGK Sinh học lớp 6

Giải câu hỏi 2 Bài 47 Trang 150 SGK Sinh học lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 47 Trang 150 SGK Sinh học lớp 6:

Nếu công nhận rằng: sau khi có mưa lớn đất ở đồi trọc (H47.1B) bị xói mòn,hãy cho biết điều gì sẽ xảy ra sau đó?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 47 Trang 150 SGK Sinh học lớp 6:

Đất trôi xuống làm nguy hiểm đến con người, nước không được giữ lại có thẻ gây lũ lụt ở những vùng trũng, còn ở nơi cao thì lại gây ra hạn hán.

BAIVIET.COM