Trả lời câu hỏi 2 Bài 47 trang 141 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 2 Bài 47 Trang 141 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 47: Quần thể sinh vật .

Đề bài câu hỏi 2 Bài 47 Trang 141 SGK Sinh học lớp 9:

Hãy trả lời các câu hỏi sau:

– Khi tiết trời ấm áp và độ ẩm không khí cao (ví dụ, ví dụ vào các tháng mùa mưa trong năm) số lượng muỗi nhiều hay ít?

– Số lượng ếch nhái tăng cao vào mùa mưa hay mùa khô?

– Chim cu gáy xuất hiện nhiều vào thời gian nào trong năm?

– Hãy cho 2 ví dụ về sự biến động số lượng các cá thể trong quần thể.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 47 Trang 141 SGK Sinh học lớp 9:

– Khi tiết trời ấm áp và độ ẩm không khí cao (ví dụ, ví dụ vào các tháng mùa mưa trong năm) muỗi sinh sản nhanh số lượng muỗi nhiều.

– Số lượng ếch nhái tăng cao vào mùa mưa.

– Chim cu gáy xuất hiện nhiều vào những tháng có lúa chín.

– Ví dụ về sự biến động số lượng các cá thể trong quần thể.

+ Số lượng sâu giảm khi số lượng chim sâu tăng.

+ Số lượng thỏ giảm khi rừng bị cháy.

(BAIVIET.COM)