Trả lời câu hỏi 2 Bài 46 trang 180 SGK Sinh học lớp 11

Giải câu hỏi 2 Bài 46 Trang 180 SGK Sinh học lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 46 Trang 180 SGK Sinh học lớp 11:

Nghiên cứu sơ đồ cơ chế điều hòa sinh trứng (hình 46.2) và trả lời các câu hỏi sau:

Tra loi cau hoi 2 Bai 46 trang 180 SGK Sinh hoc lop 11

– Cho biết tên các hoocmôn ảnh hưởng đến quá trình phát triển, chín và rụng trứng.

– Từng hoocmôn đó ảnh hưởng đến quá trình phát triển, chín và rụng trứng như thế nào?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 46 Trang 180 SGK Sinh học lớp 11:

HoocmônTác động
GnRHKích thích tuyến yên tiết hoocmôn FSH và LH
FSHKích thích nang trứng phát triển và tiết ơstrôgen
LHLàm trứng chín, rụng và tạo thể vàng. Thể vàng tiết ra hoocmôn prôgestêrôn và ơstrôgen

BAIVIET.COM