Trả lời câu hỏi 2 Bài 45 trang 175 SGK Sinh học lớp 11

Giải câu hỏi 2 Bài 45 Trang 175 SGK Sinh học lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 45 Trang 175 SGK Sinh học lớp 11

– Hình 45.1 là sơ đồ về sinh sản hữu tính. Điền tên các giai đoạn của sinh sản hữu tính vào các ô hình chữ nhật trên sơ đồ.

– Cho biết số lượng nhiễm sắc thể của tinh trùng, trứng và hợp tử.

– Tại sao sinh sản hữu tính tạo ra được các cá thể mới đa dạng về các đặc điểm di truyền?

– Cho biết ưu điểm và hạn chế của sinh sản hữu tính (tham khảo bài 44).

tra loi cau hoi 2 bai 45 trang 175 sgk sinh hoc lop 11 - de bai

Lời giải câu hỏi 2 Bài 45 Trang 175 SGK Sinh học lớp 11:

Tên các giai đoạn của sinh sản hữu tính:

tra loi cau hoi 2 bai 45 trang 175 sgk sinh hoc lop 11 - loi giai

– Cho biết số lượng nhiễm sắc thể của tinh trùng, trứng và hợp tử.

+ Tinh trùng: (n).

+ Trứng: (n).

+ Hợp tử: (2n)

– Sinh sản hữu tính tạo ra được các cá thể mới đa dạng về các đặc điểm di truyền vì có quá trình giảm phân tạo giao tử và sự tổ hợp ngẫu nhiên các giao tử trong thụ tinh → biến dị tổ hợp.

– Ưu điểm và hạn chế của sinh sản hữu tính:

• Ưu điểm:

+ Tạo ra các cá thể mới rất đa dạng về các đặc điểm di truyền. Vì vậy, động vật có thể thích nghi và phát triển trong điều kiện môi trường sống thay đổi.

• Hạn chế:

+ Không có lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp.

BAIVIET.COM