Trả lời câu hỏi 2 Bài 44 trang 196 SGK Sinh học lớp 12

Giải câu hỏi 2 Bài 44 Trang 196 SGK Sinh học lớp 12, phần câu hỏi thảo luận Bài 44: Chu trình sinh điạ hóa và sinh quyển.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 44 Trang 196 SGK Sinh học lớp 12:

Qua hình 44.2 và kiến thức sinh học đã học, em hãy cho biết:

Tra loi cau hoi 2 Bai 44 trang 196 SGK Sinh hoc lop 12

– Bằng những con đường nào cacbon đã đi từ môi trường ngoài vào cơ thể sinh vật, trao đổi trong quần xã và trở lại môi trường không khí và môi trường đất?

– Có phải tất cả lượng cacbon của quần xã sinh vật được trao đổi liên tục theo vòng tuần hoàn kín hay không? Vì sao?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 44 Trang 196 SGK Sinh học lớp 12:

– Những con đường cacbon đã đi từ môi trường ngoài vào cơ thể sinh vật, trao đổi trong quần xã và trở lại môi trường không khí và môi trường đất:

+ Con đường cacbon đã đi từ môi trường ngoài vào cơ thể sinh vật: Quang hợp ở thực vật (CO2 trong không khí nhờ quá trình quang hợp ở thực vật tạo thành các chất hữu cơ). Các vật chất đó được trao đổi qua các bậc dinh dưỡng.

+ Con đường cacbon trở lại môi trường không khí và môi trường đất: Hô hấp ở động vật và thực vật, quá trình phân giải chất hữu cơ, hoạt động sản xuất công nghiệp, giao thông,… của con người,….

– Không phải lượng cacbon của quần xã sinh vật được trao đổi liên tục theo vòng tuần hoàn kín vì một phần bị lắng đọng dưới dạng dầu lửa, than đá,…

BAIVIET.COM