Trả lời câu hỏi 2 Bài 44 trang 131 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 2 Bài 44 Trang 131 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 44: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 44 Trang 131 SGK Sinh học lớp 9:

Hãy tìm câu đúng trong số các câu sau:

– Hiện tượng cá thể tách ra khỏi nhóm làm tăng khả năng cạnh tranh giữa các cá thể.

– Hiện tượng cá thể tách ra khỏi nhóm làm cho nguồn thức ăn cạn kiệt nhanh chóng.

– Hiện tượng cá thể tách ra khỏi nhóm làm giảm khả năng cạnh tranh giữa các cá thể, hạn chế sự cạn kiệt thức ăn trong rừng.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 44 Trang 131 SGK Sinh học lớp 9:

Câu trả lời đúng là : Hiện tượng cá thể tách ra khỏi nhóm làm giảm khả năng cạnh tranh giữa các cá thể, hạn chế sự cạn kiệt thức ăn trong rừng.

(BAIVIET.COM)