Trả lời câu hỏi 2 Bài 43 Trang 148 SGK Địa lí lớp 8

Giải câu hỏi 2 Bài 43 Trang 148 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 43: Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 43 Trang 148 SGK Địa lí lớp 8:

Vì sao miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có chế độ nhiệt ít biến động và không có mùa đông lạnh giá như hai miền phía bắc?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 43 Trang 148 SGK Địa lí lớp 8:

Do tác động của gió mùa đông bắc đã giảm sút mạnh mẽ. Gió tín phong đông bắc khô nóng và gió tây nam ẩm đóng vao trò chủ yếu.

 BAIVIET.COM