Trả lời câu hỏi 2 Bài 43 trang 141 SGK Sinh học lớp 7

Giải câu hỏi 2 Bài 43 Trang 141 SGK Sinh học lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 43: Cấu tạo trong của chim bồ câu.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 43 Trang 141 SGK Sinh học lớp 7:

So sánh hệ hô hấp của chim bồ câu với thẳn lằn.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 43 Trang 141 SGK Sinh học lớp 7:

ChimThằn lằn
– Phổi gồm 1 hệ thống ống khí dày đặc gồm 9 túi khí → bề mặt trao đổi khí rất rộng

– Sự thông khí do sự co dãn của túi khí khi bay → thay đổi thể tích lồng ngực (khi đậu)

– Phổi có nhiều vách ngăn. Bề mặt trao đổi khí nhỏ hơn

– Sự thông khí nhờ hoạt động của các cơ liên sườn

BAIVIET.COM