Trả lời câu hỏi 2 Bài 42 trang 189 SGK Sinh học lớp 12

Giải câu hỏi 2 Bài 42 Trang 189 SGK Sinh học lớp 12, phần câu hỏi thảo luận Bài 42: Hệ sinh thái.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 42 Trang 189 SGK Sinh học lớp 12:

Hãy nêu ví dụ về một hệ sinh thái nhân tạo. Nêu các thành phần của hệ sinh thái và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng hệ sinh thái.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 42 Trang 189 SGK Sinh học lớp 12:

– Ví dụ hệ sinh thái nhân tạo: Hệ sinh thái đồng lúa.

– Thành phần của hệ sinh thái:

+ Thành phần vô sinh: ánh sáng, khí hậu, đất, nước, xác sinh vật.

+ Thành phần hữu sinh: lúa nước, côn trùng, ếch nhái, vi sinh vật, ốc, cá, giun,….

– Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng hệ sinh thái:

+ Bón phân hợp lí.

+ Tưới tiêu nước đầy đủ.

+ Diệt cỏ hại, sâu bệnh.

+ Xới đất, khử chua đồng ruộng.

BAIVIET.COM