Trả lời câu hỏi 2 Bài 41 trang 184 SGK Sinh học lớp 12

Giải câu hỏi 2 Bài 41 Trang 184 SGK Sinh học lớp 12, phần câu hỏi thảo luận Bài 41: Diễn thế sinh thái.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 41 Trang 184 SGK Sinh học lớp 12:

Hãy điền các giai đoạn của 2 kiểu diễn thế sinh thái, nguyên nhân gây ra diễn thế vào bảng sau:

Tra loi cau hoi 2 Bai 41 trang 184 SGK Sinh hoc lop 12

Lời giải câu hỏi 2 Bài 41 Trang 184 SGK Sinh học lớp 12:

Bảng 41. Các giai đoạn của diễn thế sinh thái và nguyên nhân của diễn thế

Kiểu diễn thếCác giai đoạn của diễn thếNguyên nhân của diễn thế
Giai đoạn khởi đầu (Giai đoạn tiên phong)Giai đoạn giữaGiai đoạn cuối (Giai đoạn đỉnh cực)
Diễn thế nguyên sinhKhởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật. Các sinh vật đầu tiên phát tán tới hình thành nên quần xã tiên phong.Quần xã sinh vật biến đổi tuần tự, thay thế lẫn nhau.Hình thành quần xã ổn định tương đối– Tác động mạnh mẽ của ngoại cảnh lên quần xã.

– Cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã.

Diễn thế thứ sinhKhởi đầu ở một môi trường đã có một quần xã sinh vật sinh sống nhưng đã bị hủy diệt do khai thác quá mức hoặc những thay đổi của tự nhiên.Một quần xã mới phục hồi từ quần xã hủy diệt. Các quần xã biến đối tuần tự, thay thế lẫn nhau.Hình thành quần xã tương đối ổn định. Tuy nhiên trong thực tế thường gặp nhiều quẫn xã có khả năng phục hồi rất thấp mà hình thành quần xã bị suy thoái.– Tác động mạnh mẽ của ngoại cảnh lên quần xã.

– Hoạt động khai thác tài nguyên của con người.

– Cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã.

BAIVIET.COM